Gevoelige Handelswaar, Klasse C

Page last edited 3.235 dagen 3 uur geleden
Uit de Harry Potter Wiki
Jump to navigation Jump to search

Voorwerpen met de classificatie Gevoelige Handelswaar, Klasse C zijn erg moeilijk te verkrijgen. Producten waarvan het tot nu toe bekend is dat ze tot deze categorie behoren, zijn:

Ministerie van Toverkunst
Departementen en onderafdelingen: Administratieve Dienst Wikenweegschaar - Afdeling Dieren - Afdeling Geesten - Afdeling Herhuisvesting van Huiselfen - Afdeling Ongediertebestrijding - Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen - Afdeling Research en Restrictie - Afdeling Wezens - Britse en Ierse Zwerkbalbond - Bureau voor Bezemveiligheid - Centraal Orgaan Revalideurs - Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens - Contactpunt Centauren - Contactpunt Kobolden - Decreet Betreffende Verantwoorde Verbeurdverklaring - Departement van Internationale Magische Samenwerking - Departement van Magische Rampen en Catastrofes - Departement van Magische Sport en Recreatie - Departement van Magische Wetshandhaving - Departement van Mystificatie - Departement van Toezicht op Magische Wezens - Departement van Verlakking - Dienst Rookkanalen - Drakenbureau - Experimentele Fokverboden - Internationale Magische Handelsorganisatie - Internationaal Magisch Wetsbureau - Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Internationale Interventie-Eenheid - Kantoor - Kobold-Contactgroep - Magisch Arrestatieteam - Magisch Onderhoud - Magisch Verkeersbureau - Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen - Officiële Fluimstenenclub - Ondersteuningsgroep Weerwolven - Onderzoeksinstelling voor Dreuzelwaardige Uitvluchten - Potsierlijke Patentbureau - Register van Dreuzeltelgen - Register van Verboden Betoverbare Objecten - Registratiecommissie van Dreuzeltelgen - Schouwershoofdkwartier - Taakeenheid Grauwels - Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik - Testcentrum Verschijnselen - Tovertechnische Dienst - Traumateam voor Toverongevallen - Tuchtraad - Vangsteenheid Weerwolven - Viavia Alarmcentrale - Weerwolfregister - Werkgroep Experimentele Bezweringen - Wikenweegschaar

Wetten en Wetsartikelen: Anti-Weerwolfwet - Artikel 3 van de Wet op het Toverstokgebruik - Artikel 73 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Dreuzelbeschermingswet - Gedragscode voor Weerwolven uit 1637 - Gevoelige Handelswaar, Klasse A - Gevoelige Handelswaar, Klasse B - Gevoelige Handelswaar, Klasse C - Internationaal Duelleerverbod - Internationale Statuut van Geheimhouding - Merk - Paragraaf 12 lid 7 van de Ministeriële Richtlijn Betreffende de Behandeling van Niet-Magische Deels-Menselijke- (nog iets) - Sectie 13 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Taboe - Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf C - Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf 19

Beroepen binnen het Ministerie van Toverkunst: Bloedhond - Hoofdbewindwijzer - Hoog-Inquisiteur - Magische Wetshandhavers - Minister van Toverkunst - Scherpspreuker - Schoorsteenwacht - Schouwer - Verbloemist

Overige begrippen die te maken hebben met het Ministerie: Bezoekersprocedure op het Ministerie - Bloedhond - Geheugen Modificeren - Gevoelige Handelswaar, Klasse A - Gevoelige Handelswaar, Klasse B - Gevoelige Handelswaar, Klasse C - Haardroosterraad - Heksenmeestersconventie - Iemand naar de Centauren sturen - Merk - Officieel Onderzoek - Ongewenst Persoon Nummer Een - Rotmondcomplot - Taboe - Veiligheidsmaatregelen