Orde van de Feniks

Page last edited 3.162 dagen 15 uur geleden
Uit de Harry Potter Wiki
Jump to navigation Jump to search
Orde van de Feniks
Organisatie informatie

Oprichter

Albus Perkamentus

Opgericht

1970 (origineel)
1995 (heroprichting)

Einde

1981 (tijdelijk)
1998 (definitief)

Leider

Albus Perkamentus (1970-juni 1997)
Alastor Dolleman (juni-juli 1997)
Romeo Wolkenveldt (aug. 1997-mei 1998)

Hoofdkwartier

Grimboudplein 12
Het Nest

Intentie

Bescherming van Dreuzel- en toverwereld tegen aanvallen vanuit de Duistere Zijde.

Aanhangers

Ministerie van Toverkunst (1970-juli 1997)
Strijders van Perkamentus

Vijanden

Heer Voldemort,
Dooddoeners,
Ministerie van Toverkunst (juni 1995-juni 1996, augustus 1997-mei 1998)

De Orde van de Feniks (Engels: Order of the Phoenix) is een organisatie uit de Harry Potter-boeken van Joanne Rowling. Het vijfde deel uit de serie, Harry Potter en de Orde van de Feniks, is naar de organisatie vernoemd.

De Orde van de Feniks was een geheime organisatie, opgericht door Albus Perkamentus, die zich verzette tegen Heer Voldemort en zijn volgelingen: de Dooddoeners. De originele Orde werd opgestart circa 1970, nadat Voldemort terugkeerde naar Engeland en er zijn plannen om over het Ministerie van Toverkunst te regeren en Dreuzeltelgen uit te roeien in uitvoering bracht. De Orde van de Feniks werkte tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog samen met het Ministerie, zodat ze sterk stonden tegen de opstand van de Dooddoeners. In 1981 kende de Orde haar eerste overwinning, toen Heer Voldemort werd verslagen in zijn poging Harry Potter te vermoorden. Vele leden hadden intussen het leven gelaten.


Na de overwinning werd de Orde voor lange tijd opgedoekt. Pas in 1995 beleefde de organisatie een heroprichting, toen Harry Potter getuige was van Voldemorts terugkeer in Havermouth. Het Ministerie van Toverkunst wilde dit echter niet erkennen en weigerde tevens de opvattingen van de heroplevende Orde te geloven. De leden van de nieuwe Orde besloten Harry echter wél te geloven en hem en de mysterieuze Profetie te beschermen tegen duistere magie. Na het gevecht in 1996 tussen de Orde en de Dooddoeners in het Ministerie op het Departement van Mystificatie (de plaats waar de Profetie verborgen lag), ondervond het Ministerie eindelijk de waarheid over Voldemorts terugkeer. Een jaar later viel het Ministerie echter onder het bewind van Voldemort en zijn volgelingen en verloor de Orde van de Feniks zijn grote leider. De Orde werd desondanks actiever dan ooit en trachtte de bedreigde Dreuzeltelgen en andere slachtoffers van de Duistere Zijde onder te brengen op een veilige schuilplaats. Op 2 mei 1998, tijdens de Slag om Zweinstein (het hoogtepunt van de Tweede Tovenaarsoorlog), vocht de Orde op leven en dood mee in het ultieme gevecht tegen de Dooddoeners. De Slag eindigde met de dood van Heer Voldemort en de tweede overwinning voor de Orde van de Feniks en hun aanhangers. Daarna werd de organisatie definitief opgedoekt.


Historie[bewerken]

Oprichting en Eerste Tovenaarsoorlog[bewerken]

Oorsprong[bewerken]

De Orde van de Feniks werd opgericht door Albus Perkamentus, wanneer Heer Voldemort langzamerhand aan kracht won in 1970. Perkamentus doelde hiermee op de nodige inspanningen die nodig waren om Voldemorts bedreigingen en krachten te laten afnemen. Schouwers van het Ministerie van Toverkunst sloten zich al snel aan bij de Orde, weliswaar in het geheim, zodat ze de Duistere Zijde beter wisten te benaderen. Perkamentus kreeg het idee om een nieuw communicatiemiddel te creëren onder leden van de Orde: het laten spreken van een Patronus.

Aanvankelijk behoorden veelal Dreuzels en Dreuzeltelgen tot de slachtoffers van de Dooddoeners, maar na een tijd begonnen ook bloedverraders (tovenaars of heksen die nauwe contacten hebben met Dreuzels) zich bedreigd te voelen. Enkele leden van de Orde behoorden tot deze groep, waaronder Fabian en Gideon Protser die koelbloedig vermoord werden door een groep van vijf Dooddoeners (onder leiding van Antonin Dolochov). Diederik Deemster verdween zonder enige verklaring, de familie Bonkel werd grotendeels uitgeroeid, Bennie Fijnwijk werd brutaal gedood, en Marlène Magister en haar familie werden eveneens vermoord door Dooddoeners, waaronder Totelaer. Desondanks het feit dat de Orde vele verliezen leed in de strijd tegen de Duistere Zijde, bleven ze vechten tot er daarop wederom enkele slachtoffers volgden. Vier leden: James en Lily Potter, en Frank en Lies Lubbermans trotseerden Voldemort driemaal.

De Profetie[bewerken]

De uitdaging die beide koppels aangingen zorgde er al snel voor dat hun zoontjes Harry en Marcel in aanmerking kwamen voor een profetie, die inhield dat een bepaalde jongen de kracht zou bezitten om de Heer van het Duister te doden. Voormalig Dooddoener Severus Sneep wist een groot deel van de Profetie af te luisteren en rapporteerde hetgeen hij gehoord had aan Heer Voldemort. Deze was er van overtuigd dat de voorspelling op Harry Potter sloeg en hij nam de beslissing om diens ouders, James en Lily, uit te schakelen. Dit zette Sneep aan om naar de goede kant over te lopen, want hij was al geruime tijd verliefd op Lily en kon het niet vatten dat Voldemort haar had vermoord. Perkamentus was op de hoogte van het feit dat Sneep een belangrijk deel van de Profetie had doorgebriefd aan Voldemort en voorzag het huis van de Potters daarom van de Fideliusbezwering. Aanvankelijk zou James' vriend Sirius Zwarts de Geheimhouder worden, maar op het laatste moment was de beslissing gevallen op Peter Pippeling, eveneens een goede schoolvriend van James. Pippeling verraadde de Potters echter aan Voldemort, waardoor hij hen kwam opzoeken in Goderics Eind op 31 oktober 1981. Hij doodde James vrijwel onmiddellijk, maar gaf Lily de mogelijkheid om te blijven leven (op aanvraag van Sneep). Ze weigerde een stap opzij te zetten zodat ze Harry kon beschermen en smeekte Voldemort hem geen kwaad te doen. Lily liet uiteindelijk het leven, maar door haar bescherming en liefde voor Harry, kaatste Voldemorts Vloek des Doods terug en was hij plots niets meer dan een teruggedrongen schim. De reden waarom hij niet helemaal dood was is het bestaan van Voldemorts Gruzielementen. Voldemort verloor enkel zijn lichaam, maar zijn ziel bleef intact. Bij zijn aanval op Harry maakte hij onbewust een nieuw Gruzielment aan: Harry zelf. In de vorm van een bliksemvormig litteken leefde Voldemorts stukje ziel verder in Harry. Verrader Pippeling vluchtte en ensceneerde zijn eigen dood. Bovendien liet hij Sirius opdraaien voor moord en zorgde hij ervoor dat hij naar Azkaban werd overgebracht.

Eerste ontbinding[bewerken]

De Eerste Tovenaarsoorlog eindigde met de overwinning van de Orde en het Ministerie, hoewel de Dooddoeners nog steeds gevaar vormden voor de bevolking. Vier van hen: de Van Detta-broers Rabastan en Rodolphus' vrouw Bellatrix en Barto Krenck Jr., vielen de Lubbermansen kort nadat Heer Voldemort werd verslagen aan. Lies en Frank werden krankzinnig nadat ze de Cruciatusvloek ondergingen. De Dooddoeners en velen van hun aanhangers werden terechtgesteld en opgesloten in Azkaban. Sommigen werden beschuldigd door Igor Karkarov, zelf een Dooddoener die werd vrijgelaten in ruil voor cruciale informatie. Anderen, waaronder Lucius Malfidus, beweerden tijdens hun wandaden onder de Imperiusvloek te verkeren. Leden van de Orde zagen echter al meteen in dat ze logen over hun onschuld. Albus Perkamentus en Severus Sneep, die ondertussen was overgestapt naar de kant van de Orde, verwachtten dat Voldemort zeker zou terugkeren. Ze wisten ook dat Voldemort het dan op Harry Potter zou munten en bedachten daardoor een plan om de jongen te beschermen. Na Voldemorts tijdelijke val werd de Orde voor de eerste maal ontbonden.

Tweede Tovenaarsoorlog[bewerken]

Tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog is het hoofdkwartier van de Orde gevestigd aan het Grimboudplein 12. Dit huis is al eeuwen in bezit van de familie Zwarts. Omdat Sirius Zwarts de oudste nog levende Zwarts is (en ook de enige), is het huis zijn eigendom. Zijn familie had al diverse dreuzel- en tovenaarswerende spreuken over het huis uitgesproken (zo is het bijvoorbeeld onleesbaar gemaakt, dus niet op kaarten te vinden), en daar heeft Albus Perkamentus zijn eigen spreuken aan toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld de Fideliusbezwering over uitgesproken. De geheimhouder is uiteraard Perkamentus zelf, en men kan alleen het huis binnentreden, als men zelf door Perkamentus op de hoogte is gebracht waar het zich bevindt. Knijster kon daardoor niet de plek van het huis verraden, omdat hij niet de geheimhouder was. Na de dood van Perkamentus is het niet precies bekend wat de leden van de Orde van de Feniks doen, aangezien Harry, Ron en Hermelien hun eigen geheime missie hebben. De Orde speelt echter nog wel een zeer belangrijke rol in het laatste gevecht, de Slag om Zweinstein. Hiertoe werden zij opgeroepen door de galjoenen die Hermelien Griffel al eerder had gemaakt om gemakkelijk te communiceren in de Strijders van Perkamentus.

Leden van de Orde[bewerken]

Naam Lidmaatschap Opmerkingen
Albus Perkamentus (†) 1e en 2e Orde Oprichter en leider van de Orde. Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog en de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 ; vertelde Harry Potter van het bestaan van Voldemort's Gruzielementen en vernietigd een van de Gruzielementen ; heeft zijn eigen dood geregeld met Severus Sneep in 1997
Alastor Dolleman (†) 1e en 2e Orde Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog , de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , en werd gedood tijdens de Slag om Klein Zanikem in 1997.
Romeo Wolkenveldt 2e Orde Vocht in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 en de Slag om Klein Zanikem in 1997 ; leidde de Orde tijdens de Slag om Zweinstein in 1998.
Desiderius Perkamentus 1e en 2e Orde Jongere broer van de oprichter en leider van de Orde. Heeft de Strijders van Perkamentus bijgestaan in 1997 - 1998 door het geven van voedsel en het bevoorraden ervan in de Kamer van Hoge Nood . Heeft Harry Potter , Hermelien Griffel en Ron Wemel in Villa Malfidus door het sturen van Dobby om ze te redden , en later door hen te verbergen in de Zwijnskop toen de Dooddoeners in Zweinsveld waren. Vocht in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Lies Lubbermans 1e Orde Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog ; gemarteld tot waanzin met de Cruciatusvloek door Barto Krenck Jr. , Rodolphus , Rabastan en Bellatrix van Detta aan het einde van de oorlog
Arabella Vaals 1e en 2e Orde Toegewezen om op Harry Potter te letten tijdens zijn hele leven in Klein Zanikem; is een Snul
Bennie Fijnwijk (†) 1e Orde Gedood en verminkt tijdens de eerste Tovenaarsoorlog .
Diederik Deemster (†) 1e Orde Verdwenen tijdens het hoogtepunt van de eerste Tovenaarsoorlog ; zijn lichaam werd nooit gevonden, maar hij was vermoedelijk vermoord.
Dedalus Diggel 1e en 2e Orde Lid van de voorhoede in 1995 ; een van de twee leden die de Orde had toegekend aan de te evacueren Duffelingen in 1997
Clara Obscura (†) 1e Orde Gedood in de Eerste Tovenaarsoorlog.
Edgar Bonkel (†) 1e Orde Vermoord door Dooddoeners tijdens de eerste Tovenaarsoorlog samen met zijn vrouw en kinderen . Hagrid beschouwd de Bonkels familie tot de beste heksen en tovenaars uit die tijd.
Engelbert Dop 1e en 2e Orde Een deel van de voorhoede in 1995 ; lijkt te hebben geholpen om Harry te schaduwen in de jaren voor Harry begon op Zweinstein.
Emmeline Vonk (†) 1e en 2e Orde Lid van de voorhoede in 1995 ; vermoord door dooddoeners in 1996 .
Fabian Protser (†) 1e Orde Gevochten en gedood in de Eerste Tovenaarsoorlog door vijf Dooddoeners , waar Antonin Dolohov in ieder geval bij zat .
Frank Lubbermans 1e Orde Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog ; gemarteld tot waanzin met de Cruciatusvloek door Barto Krenck Jr. , Rodolphus , Rabastan en Bellatrix van Detta aan het einde van de oorlog
Gideon Protser (†) 1e Orde Gevochten en gedood in de Eerste Tovenaarsoorlog door vijf Dooddoeners , waar Antonin Dolohov in ieder geval bij zat .
James Potter (†) 1e Orde Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog ; vermoord door Heer Voldemort in Godric's Eind in 1981 .
Lily Potter (†) 1e Orde Vocht in de Eerste Tovenaarsoorlog ; vermoord door Heer Voldemort in Godric's Eind in 1981 .
Marlène Magister (†) 1e Orde Vermoord samen met haar familie in de eerste Tovenaarsoorlog door Dooddoeners, met medewerking van Travers .
Minerva Anderling 1e en 2e Orde Vochten in de Slag om de Astronomietoren in 1997 en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Levenius Lorrebos 2e Orde Toegewezen om op Harry Potter te letten in 1995. Deelgenomen aan de Slag om Klein Zanikem , maar vluchtte zodra Voldemort hem aan ging vallen samen met Alastor Dolleman . Later met tegenzin bijgestaan Harry, Hermelien en Ron bij het lokaliseren van Zalazar Zwadderich's Medaillon .
Peter Pippeling (†) 1e Orde Defected en sloot zich aan bij de Dooddoeners , verraden de Potters aan Voldemort . Gedood door zijn eigen zilveren hand na enige aarzeling om Harry te vermoorden
Remus Lupos (†) 1e en 2e Orde Deelgenomen aan in zowel de Eerste als de Tweede Tovenaarsoorlog . Vochten in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , de Slag van de Sterrenkunde Toren en de Slag om Klein Zanikem in 1997 en werd gedood tijdens de Slag om Zweinstein in 1998 door Antonin Dolohov .
Rubeus Hagrid 1e en 2e Orde Vocht in de Slag van de Sterrenkunde Tower en de Slag om Klein Zanikem in 1997 , en Slag om Zweinstein in 1998 .
Severus Sneep (†) 1e en 2e Orde Verliet de Dooddoeners vóór het einde van de Eerste Tovenaarsoorlog ; spion tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog ; gedood tijdens de Slag om Zweinstein door Voldemort .
Sirius Zwarts (†) 1e en 2e Orde Gestreden in zowel de Eerste en Tweede Tovenaarsoorlog. Laat de Orde zijn ouderlijk huis als zijn hoofdkwartier gebruiken. Gedood door Bellatrix van Detta tijdens de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996
Severijn Zonderland 1e en 2e Orde Gearresteerd in 1996 nadat een poging te hebben gedaan om in te breken in het Departement van Mystificatie onder invloed van de Imperiusvloek . Lid van de voorhoede in 1995 .
Fleur Delacour Verondersteld lid van de Tweede Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Arthur Wemel 2e Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Bill Wemel 2e Orde Vocht in de Slag om de Astronomietoren en de Slag om Klein Zanikem in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Charlie Wemel 2e Orde Toegewezen om leden voor de Orde te werven in het buitenland; heeft de versterkingen geleid tijdens de Slag om Zweinstein in 1998 .
Fred Wemel (†) 2e Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 en de Slag om Zweinstein in 1998 , gedood in actie, eventueel door Augustus Ravenwoud .
George Wemel 2e Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 , waarin hij zijn linker oor verloor, en de Slag om Zweinstein in 1998
Harry Potter 2e Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 , en versloeg Heer Voldemort tijdens de Slag om Zweinstein in 1998 . Ook hielp met het sterfelijk maken van Voldemort door het vinden van zijn Gruzielementen , samen met Ron Wemel en Hermelien Griffel , en vernietigd in de Geheime Kamer.
Molly Wemel 2e Orde Vochten in de Slag om Zweinstein in 1998 en doodde Bellatrix van Detta .
Hermelien Griffel 2e Orde Vocht in de Slag om Klein Zanikem in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 . Vergezeld Harry Potter en Ron Wemel op jacht naar Voldemort's Gruzielementen , en vernietigd Helga Huffelpuf's Beker .
Hecuba Jacobs 2e Orde Lid van de voorhoede in 1995 , een van de twee leden die de Orde toegekend heeft aan de te evacueren Duffelingen in 1997 .
Nymphadora Tops (†) 2e Orde Vocht in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , de Slag om de Astronomietoren en de Slag om Klein Zanikem in 1997 , en gedood tijdens de Slag om Zweinstein in 1998 door Bellatrix van Detta.
Ron Wemel 2e Orde Gevochten in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996, Slag om Klein Zanikem in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 . Vergezeld Harry Potter en Hermelien Griffel op jacht naar Voldemort's Gruzielementen , en vernietigd Zalazar Zwadderich Medaillon .

Aanhangers van de Orde[bewerken]

Naam Associatie Opmerkingen
Andromeda Tops 2e Orde Toegestaan de Orde van het gebruik haar familie thuis als een veilig huis in 1997 . Heeft Rubeus Hagrid 's verwondingen genezen na de Slag om Klein Zanikem . Gemarteld door dooddoeners voor meer informatie
Augusta Lubbermans 2e Orde Vochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Dobby (†) 2e Orde Gedood in de Tweede Tovenaarsoorlog.
Filius Banning 2e Orde Vochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Ginny Wemel 2e Orde Verbonden aan de Orde door haar familie , maar minderjarige. Vochten in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , de Slag om de Astronomietoren in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Hildebrand Slakhoorn 2e Orde Leid versterkingen tijdens en gevochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Knijster 2e Orde Aanvankelijk veracht hij de Orde en ondermijnd de plannen door het delen van informatie met Bellatrix van Detta en Narcissa Malfidus , maar heeft later Harry Potter bijgestaan in het vinden van de locatie van Zalazar Zwadderich's Medaillon en leidde de huis-elven tijdens de Slag om Zweinstein in 1998 .
Leo Jordaan 2e Orde Runde Met Het Oog Op Potter tijdens het hoogtepunt van de oorlog ; gevochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Loena Leeflang 2e Orde Vocht in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , de Slag om de Astronomietoren in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 .
Tante Marga 2e Orde Toegestaan de Orde haar huis te gebruiken als een veilig huis, en later verborg ze de familie Wemel na Ron Wemel s 'begeleiding van Harry Potter en Hermelien Griffel werd ontdekt door de Dooddoeners .
Marcel Lubbermans 2e Orde Vocht in de Slag van het Departement van Mystificatie in 1996 , de Slag om de Astronomietoren in 1997 , en de Slag om Zweinstein in 1998 . Heeft Nagini gedood , een van Voldemort's Gruzielementen .
Olympe Mallemour 2e Orde Vergezeld Rubeus Hagrid op zijn missie naar de winst om de Reuzen bij hen te laten horen.
Percy Wemel 2e Orde Oorspronkelijk trouw aan het Ministerie van Toverkunst , deserteerde toen het werd overgenomen door Heer Voldemort . Vochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Pomona Stronk 2e Orde Vochten in de Slag om Zweinstein in 1998 .
Ted Tops (†) 2e Orde Toegestaan de Orde zijn huis te laten gebruiken als een veilige huis in 1997 . Heeft Harry Potter 's verwondingen genezen na de Slag om Klein Zanikem . Gedood door Bloedhonden in 1998 .