Schouwer

Page last edited 3.127 dagen 10 uur geleden
Uit de Harry Potter Wiki
Jump to navigation Jump to search

Schouwer (Engels: Auror) is een beroep dat voorkomt in de Harry Potter-boekenreeks van de Britse schrijfster J.K. Rowling.

De Engelse naam voor Schouwer, Auror, komt waarschijnlijk van het Latijnse woord Aurora, wat einde van het duister betekent.

Beroep[bewerken]

Schouwers zijn werkzaam voor het Ministerie van Toverkunst. Hun taak is het opsporen en gevangennemen van Duistere Tovenaars, en dan vooral de volgelingen van Heer Voldemort, de zogenaamde Dooddoeners.

Het vak Schouwer heeft een glamoureuze uitstraling. Harry Potter krijgt in de loop van het verhaal meer en meer interesse in het vak, en hij baseert zijn vakkenpakket in zijn zesde jaar dan ook op de eisen van de Schouwersopleiding.

Training[bewerken]

Tovenaars en heksen moeten een zeer uitgebreide training volgen om Schouwer te kunnen worden. De training bestaat uit onder andere Magische Gevechtskunsten voor Gevorderden. Potentiële Schouwers moeten hun scholing op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus of een andere Toverschool met hoge cijfers hebben afgerond voordat ze überhaupt worden toegelaten op de Schouwersopleiding.

Volgens Professor Anderling moet een leerling minstens vijf P.U.I.S.T.-en hebben gehaald (Proeve van Uitzonderlijke Intelligentie en Superieure Toverkunst) en geen enkel cijfer lager dan Boven verwachtingen om toegelaten te worden tot de Schouwersopleiding. Vooral de vakken Toverdranken, Verweer tegen de Zwarte Kunsten, Kruidenkunde, Bezweringen en Transfiguratie van belang. Potentiële Schouwers worden verder aan verschillende stringente persoonlijkheids- en geschiktheidstests onderworpen om na te gaan hoe ze presteren onder hoge druk. Ook moeten ze zeer vergevorderd zijn in verdedigingsmagie.

De Schouwersopleiding duurt drie jaar.

Schouwers in de boekenserie[bewerken]

Ministerie van Toverkunst
Departementen en onderafdelingen: Administratieve Dienst Wikenweegschaar - Afdeling Dieren - Afdeling Geesten - Afdeling Herhuisvesting van Huiselfen - Afdeling Ongediertebestrijding - Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen - Afdeling Research en Restrictie - Afdeling Wezens - Britse en Ierse Zwerkbalbond - Bureau voor Bezemveiligheid - Centraal Orgaan Revalideurs - Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens - Contactpunt Centauren - Contactpunt Kobolden - Decreet Betreffende Verantwoorde Verbeurdverklaring - Departement van Internationale Magische Samenwerking - Departement van Magische Rampen en Catastrofes - Departement van Magische Sport en Recreatie - Departement van Magische Wetshandhaving - Departement van Mystificatie - Departement van Toezicht op Magische Wezens - Departement van Verlakking - Dienst Rookkanalen - Drakenbureau - Experimentele Fokverboden - Internationale Magische Handelsorganisatie - Internationaal Magisch Wetsbureau - Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Internationale Interventie-Eenheid - Kantoor - Kobold-Contactgroep - Magisch Arrestatieteam - Magisch Onderhoud - Magisch Verkeersbureau - Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen - Officiële Fluimstenenclub - Ondersteuningsgroep Weerwolven - Onderzoeksinstelling voor Dreuzelwaardige Uitvluchten - Potsierlijke Patentbureau - Register van Dreuzeltelgen - Register van Verboden Betoverbare Objecten - Registratiecommissie van Dreuzeltelgen - Schouwershoofdkwartier - Taakeenheid Grauwels - Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik - Testcentrum Verschijnselen - Tovertechnische Dienst - Traumateam voor Toverongevallen - Tuchtraad - Vangsteenheid Weerwolven - Viavia Alarmcentrale - Weerwolfregister - Werkgroep Experimentele Bezweringen - Wikenweegschaar

Wetten en Wetsartikelen: Anti-Weerwolfwet - Artikel 3 van de Wet op het Toverstokgebruik - Artikel 73 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Dreuzelbeschermingswet - Gedragscode voor Weerwolven uit 1637 - Gevoelige Handelswaar, Klasse A - Gevoelige Handelswaar, Klasse B - Gevoelige Handelswaar, Klasse C - Internationaal Duelleerverbod - Internationale Statuut van Geheimhouding - Merk - Paragraaf 12 lid 7 van de Ministeriële Richtlijn Betreffende de Behandeling van Niet-Magische Deels-Menselijke- (nog iets) - Sectie 13 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters - Taboe - Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf C - Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf 19

Beroepen binnen het Ministerie van Toverkunst: Bloedhond - Hoofdbewindwijzer - Hoog-Inquisiteur - Magische Wetshandhavers - Minister van Toverkunst - Scherpspreuker - Schoorsteenwacht - Schouwer - Verbloemist

Overige begrippen die te maken hebben met het Ministerie: Bezoekersprocedure op het Ministerie - Bloedhond - Geheugen Modificeren - Gevoelige Handelswaar, Klasse A - Gevoelige Handelswaar, Klasse B - Gevoelige Handelswaar, Klasse C - Haardroosterraad - Heksenmeestersconventie - Iemand naar de Centauren sturen - Merk - Officieel Onderzoek - Ongewenst Persoon Nummer Een - Rotmondcomplot - Taboe - Veiligheidsmaatregelen