Tovenaar

Page last edited 1.075 dagen 20 uur geleden
Uit de Harry Potter Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een magiër is iemand die magie gebruikt. Het gaat dus over iemand die beweert te beschikken over bovennatuurlijke krachten en deze ook kan beheersen. Magiërs worden soms ook tovenaars genoemd, maar er blijkt een licht nuanceverschil te zijn.

De naam magiër is afkomstig van Magi (Chaldeeuws Mag), de naam die de Grieken gaven aan de Meden priesters. Mogelijk is het woord ook verwant met maghdim, een Chaldeeuwse term die 'wijsheid' en 'filosofie' betekent[1]. Ook moderne illusionisten noemen zich soms 'magiër'.

Historische figuren[bewerken]

In de loop van de geschiedenis beriepen velen zich op het bezit van geheime kennis en occulte technieken die hen in staat zouden stellen tot bovennatuurlijke ingrepen. Mogelijk het oudste 'bewaarde geheim' zou dat van het maken van vuur kunnen zijn, een kennis die de prehistorische mens macht over anderen gaf die dit geheim niet kenden.[2][3] In het bijzonder de alchemie bevatte elementen die als occult (verborgen) kunnen worden bestempeld en die slechts aan ingewijden werden doorgegeven.

Tal van mensen hebben beweerd te beschikken over magische krachten, of er werd van hen geloofd dat ze magiërs waren. Sommige magiërs, zoals Aleister Crowley en zij die de tradities van de Golden Dawn en de Ordo Templi Orientis volgen, beschrijven magie op een rationele wijze.[4] Daarbij maken zij gebruik van definities, postulaten en stellingen (theorema's). Deze soort magiër kan ook beschreven worden als tovenaar, geestenbezweerder, wonderdoener en dergelijke.

Een bekende magiër is Johann Faust, hij werd beschuldigd van het uitoefenen van zwarte magie. Er ontstonden vele verhalen rondom Faust, zie Faust (legende). In de Bijbel wordt Simon Magus genoemd in het boek Handelingen van het Nieuwe Testament en in de apocriefe Handelingen van Petrus. Apollonius van Tyana staat ook bekend als magiër. De Griekse filosoof Philostratus beschreef enkele gebeurtenissen uit het leven van Apollonius leven die veel overeenkomsten hadden met het leven van Jezus Christus.

Een Bakoldaana is een waarzegger/tovenaar in Ghana.

Referenties in de cultuur[bewerken]

Magiërs in fantasy-verhalen[bewerken]

Soms wordt in fantasy-verhalen onderscheid gemaakt tussen een magiër en een tovenaar. Magiërs creëren zaken met hun magie, terwijl tovenaars ook zaken kunnen doen verdwijnen. Magiërs geloven in de kracht van hun magie, terwijl tovenaars zich bezighouden met toverspreuken en dergelijke. Hoewel magiërs ook toverspreuken gebruiken, vertrouwen ze meer op hun magie.

Magiërs en tovenaars verhouden zich dus tegenover elkaar als priesters tegen filosofen. Beiden houden zich met hetzelfde bezig, maar de ene op basis van een geloof, de andere op basis van een aan te leren systeem. Deze gedachte wordt vooral door gelovigen gebezigd; antropologisch wordt er op verschillende manieren naar de begrippen gekeken.

Zonder magische krachten is een tovenaar eerder een goochelaar die gebruik maakt van oorzakelijkheid, een echte tovenaar heeft geen behoefte aan publiek. Een tovenaar maakt gebruik van zijn gedachten, hij hoeft geen technologie te gebruiken. Toch hebben magiërs vaak veel kennis over chemische of natuurkundige processen en gebruiken deze kennis in de geneeskunst of het brouwen van explosieve mengsels.

In vele mythologieën spelen magiër of tovenaars een rol. Vrouwelijke tovenaars staan vaak bekend als goede fee of Heks.

In fantasy (zowel literatuur als film) en in sprookjes, maar vooral sagen, worden ook vaak magiërs opgevoerd.

Zie ook[bewerken]

Bronnen
  • Tovenaars, Tim Dedopulos
  1. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite
  2. "Fire". HighBeam Research. Geraadpleegd op 2006-11-15.
  3. Paul Rincon. "Early human fire skills revealed". BBC News. Geraadpleegd op 2006-11-15.
  4. Crowley, Aleister. Magick (Book 4) (Introductions and Theorems). Weiser Books. ISBN ISBN 0-87728-919-0